СУПНЕ "Фридрих Шилер" - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

       

 Задължително униформено облекло

 

 

 

Spachdiplom

 

 

 

Училището предлага извънкласни дейности по

Проект BG05M2OP001-2.004-0004
„Развитие на способностите на учениците

и повишаване на мотивацията им заучене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 

 

 

 

 

 

 

Добре дошли!

Това е официалната страница на Средно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер" - град Русе.   

 

Адрес на училището: 7013 Русе, ул. Измаил №2;

 

тел.: 082/844596 - директор; 082/841785, 082/841783 - заместник-директори; 082/841786 - секретар; 082/591059 - медицински кабинет;

 

Приемно време на директора за среща с родители: вторник и четвъртък от 10.30 до 12.00 часа

 

e-mail: soupne_ruse@abv.bg

 

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню